logo
logo
contrast

Rozmiar tekstu

  • A
  • A
  • A
Wniosek o przyznanie stypendium osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną kultury

Złożenie niekompletnego wniosku powoduje jego odrzucenie.
Wnioski należy składać do 30 listopada roku poprzedzającego rok przyznania stypendium.
 

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.