logo
logo
contrast

Rozmiar tekstu

  • A
  • A
  • A
Wniosek o nadanie indywidulnego rachunku bankowego

Wniosek o nadanie indywidulnego rachunku bankowego

pouczenia. itp

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.