logo
logo
contrast

Rozmiar tekstu

  • A
  • A
  • A
Udostępnianie materiałów zasobu niewymienionych w tabelach nr 1–15 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Udostępnianie materiałów zasobu niewymienionych w tabelach nr 1–15 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.