logo
logo
contrast

Rozmiar tekstu

  • A
  • A
  • A

ZASÓB GEODEZYJNY

Dostępne e-usługi w tym katalogu
Lp. E-usługa
1. Udostępnianie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków
2. Wniosek o udostępnianie wypisów i/lub wyrysów z EGiB
3. Udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN)
4. Udostępnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGIB)
5. Udostępnienie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)
6. Udostępnienie raportów (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzonych na podstawie bazy danych EGIB
7. Zawiadomienie o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaków geodezyjnych lub zagrażaniu przez nie bezpieczeństwu życia lub mienia
8. Udostępnienie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
9. Udostępnianie materiałów zasobu niewymienionych w tabelach nr 1–15 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Informacje szczegółowe

ZASÓB GEODEZYJNY