logo
logo
contrast

Rozmiar tekstu

  • A
  • A
  • A
Udostępnienie raportów (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzonych na podstawie bazy danych EGIB

Udostępnienie raportów (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzonych na podstawie bazy danych EGIB

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.