logo
logo
contrast

Rozmiar tekstu

  • A
  • A
  • A
Udostępnianie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków

Udostępnianie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.