logo
logo
contrast

Rozmiar tekstu

  • A
  • A
  • A
Wyrażenie zgody na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki wpisanej na rzecz Skarbu Państwa w związku ze spłatą zadłużenia

Wyrażenie zgody na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki wpisanej na rzecz Skarbu Państwa w związku ze spłatą zadłużenia

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.