logo
logo
contrast

Rozmiar tekstu

  • A
  • A
  • A

OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI

Dostępne e-usługi w tym katalogu
Lp. E-usługa
1. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
2. Podział nieruchomości
3. Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste/przekształcenie nieruchomości gruntowej
4. Wniosek o przesunięcie terminu płatności
5. Wniosek o służebność gruntową/przesyłu
6. Wniosek o sprzedaż
7. Wniosek o ustalenie jednorazowej opłaty przekształceniowej
8. Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego, niemieszkalnego, budynku od Gminy Olsztyn lub Skarbu Państwa
9. Wnioski o wydzierżawienie lub użyczenie nieruchomości oraz uzgodnienia dotyczące inwestycji
10. Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
11. Wyrażenie zgody na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki wpisanej na rzecz Gminy Olsztyn w związku ze spłatą zadłużenia
12. Wyrażenie zgody na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki wpisanej na rzecz Skarbu Państwa w związku ze spłatą zadłużenia
Informacje szczegółowe
OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI