logo
logo
contrast

Rozmiar tekstu

  • A
  • A
  • A

PODATKI

Dostępne e-usługi w tym katalogu
Lp. E-usługa
1. DL-1 - deklaracja na podatek leśny
2. DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości
3. DR-1 - deklaracja na podatek rolny
4. DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych.
5. IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego
6. IN-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości
7. IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego
8. Pismo ogólne
9. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach lub stwierdzające stan zaległości
10. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
11. Wniosek o zwrot nadpłaty w dochodach niepodatkowych
12. Zaświadczenie o figurowaniu / niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
Informacje szczegółowe
PODATKI